assuciasiun ricugniusua seinsa fin ad vadagn marcà a l' ARBAGA e l' ASSOMUSICA - respunsabil dal situ al Presideint dutur Giacomo Spiller

L'Ultima Pubblicasiun: 30 giner 2015 Na pagina faita a posta par al CARLEVE'

NUVITA' 2015: ancamina al curs ad VIULIN - A va avanti al curs ad BATERIA

 

Prima da star lì a far al situ an ingleis o an franseis o an merican ... seinsa star lì ad agnir mat a peinsar se a lè scrit beign o mal... ultretut e sen bele rivè a carluvà... e alura em sun dit... fumse due ghignade.... a sarà propre na gran gavada pruvar a far al situ an piemunteis??? magara quaidun a dirà che e l'un ad bunteimp... ma a fa listess !!!! e viva al carluvà e viva al re pignatun : tut i sagrin t'am porte via... tè al presideint d'ogni mia baldoria... viva san roch... viva san grà... viva la festa dal carluvà!!!

 

al diari dì visitatur
j'interviste dla televisiun
al cuncurs "Ubietiv ans la Musica"
al calendari d'i prossim apuntameint

 

me c'a l'era l'home page
al 31.12.2009
al 20.09.2010
al 31.12.2014
ver ca l'han vardà al situ
al 25.12.2009
al 31.12.2010
al 31.12.2011
al 31.12.2014

 

home page par Iphone e Ipad ad cui che a dovran nin Adobe Flash